Matematik B

WWW2 servern                                                          Youtube                               

Kapitel 1                                                                      Kapitel 1

1) Varför algebra ? (43 sek 4,4 MB)                               1) Varför algebra ?

2) Förenkling sid 3 (1 min 14 sek  7,5 MB)                     2) Förenkling sid 3                

3) Uppg 1007c sid 3 (1 min 55 sek 12,1 MB)                  3) Uppg 1007c sid 3

4) Uppg 1019b sid 5 (1 min 32 sek 9,3 MB)                   4) uppg1019b sid 5

5) Flytta termer i ekvation (1 min 20 sek 8,4 MB)        5) Flytta termer i ekvation

6) Uppgift 1023a sid 9 (1 min 39 sek 10,3 MB)              6) Uppgift 1023a sid 9

7) Uppgift 1040 sid 11 (2 min 38 sek 15,9 MB)              7) Uppg 1040 sid 11

8) Uppgift 1047 sid 13                                                8) Uppgift 1047 sid 13

9) Uppgift 1049a sid 13                                              9) Uppgift 1049a sid 13

10) Olikhetstecknet                                                   10) Olikhetstecknet

11) Uppgift 1068b sid 17                                            11) Uppgift 1068b sid 17

12) Uppgift 1074b sid 20 (1 min 49 sek 10,9 MB)         12) Uppgift 1074 b

13) Uppgift 1086 sid 21  (3 min 52 sek 23,3 MB)          13) Uppgift 1086 sid 21

14) Kvadreringsregeln                                                 14) Kvadreringsregeln

15) Uppgift 1089a sid 23                                                15) Uppgift 1089a sid 23

16) Uppgift 1096c sid 24                                                 16) Uppgift 1096c sid 24

17) Konjugatregeln                                                         17) Konjugatregeln

18) Uppgift 1114 sid 27                                                   18) Uppgift 1114 sid 27