Inför matte 4

Detta är ett försök att göra ett kursstöd för dig tänkt läsa matte 4, men känner att du behöver repetera det viktigaste från matematik C, D, E eller matematik 3. Kursen består av x st filmer med ganska summariska genomgångar och ett antal räkneuppgifter med en hel del lösningar till. Om du tycker att detta material är ofullständigt så finns möjligheten att börja med det material som finns under av flikarna "Inför matte 3" eller "Inför matte 2"

Hör gärna av dig om felaktigheter, jag har inte kollat lösningsförslagen speciellt noga.

 

Film 1   Trigonometri i rätvinkliga trianglar (9 min 40 sek)  (Uppgifter 1-6)
Film 2   Enhetscirkeln (12 min 9 sek)    (Uppgifter 7-12)
Film 3   Deriveringsregler  (8 min 33 sek)  (Uppgifter 13-38)
Film 4   Derivatan av e^x  (4 min 48 sek)   (Uppgifter 39-45)
Film 5   Naturliga logaritmer (10 min 15 sek)   (uppgifter 46-61)
Film 6   Derivatan av exponentialfunktionen y = a^x (10 min 40 sek)  (uppgifter 62-72)   
Film 7   Förstaderivatan och grafen (12 min 43 sek)  (uppgifter 73 - 75)   
Film 8   Primitiva funktioner ( 7 min 17 sek)   (uppgifter 76-78)
film 9    Integraler ( 9 min 12 sek)   ( uppgifter 79-84)

Uppgifter

Lösningsförslag