Inför matte 2

Detta är ett försök att göra ett kursstöd för dig tänkt läsa matte 2, men känner att du behöver repetera det viktigaste från matematik A eller matematik 1. Kursen består av 21 st filmer med ganska summariska genomgångar och ett antal räkneuppgifter med en hel del lösningar till.

Film 1 Teckenregler, prioriteringsregler 11min 21sek (Uppgifter 1-44)

Film 2 Bråkräkning 11min 22sek (Uppgifter 45-73)

Film 3 Förenklingar 3min 18sek (Uppgifter 74 - 91)

Film 4 Ekvationer 1   5min 38sek (Uppgifter 92-103)

Film 5 Potenser 4min 38sek (Uppgifter 104-134)

Film 6 Ekvationer 2   7min 14sek (Uppgifter 135-162)

Film 7 Koordinatsystemet 6 min 12 sek (Uppgift 161) 

Film 8 Funktion, värdetabell, graf 6 min 50 sek (Uppgift 162-164)

Nedan kommer en del momemt som ingår i matematik 1 men som inte är direkt nödvandiga för att klara matematik 2. Rekommenderas ändå !

Film 9 Olika trianglar 4 min 34 sek (Uppgifter 165-167)

Film 10 Triangelns area och omkrets  2 min 27 sek (Uppgifter 168-169)

Film 11 Omkrets och areor fyrhörningar och triangel med exempel 14 min 27 (Uppgifter 170-174)

Film 12 Cirkelns area och omkrets 2 min 51 sek (Uppgifter 175-177)

Film 13 Volym rätblock kub cylinder prisma 3min 52 sek (Uppgifter 178-180)

Film 14 Volym kon och pyramid 2 min 4 sek (Uppgifter 181-182)

Film 15 Volym och area klot 4 min 14 sek (Uppgifter 183-185)

Nedan kommer en del momemt som ingår i matematik 1c men som inte är direkt nödvandiga för att klara matematik 2. Rekommenderas ändå !

Film 16 Trigonometri introduktion 4 min 16 sek

Film 17 Vinklar med hjälp av räknare 2 min 47 sek (uppgifter 186-187)

Film 18 Beräkna vinkel i rätvinklig triangel 4 min 47 sek (Uppgifter 188-193)

Film 19 Vektorer introduktion 3 min 26 sek

Film 20 Vektorer multiplikation med skalär 3 min 23 sek

Film 21 Vektorer addition och subtraktion 5 min 54 sek (uppgifter 194-196)

 

Räkneuppgifter

Lösningsförslag